Matematyka wokół nas 5

Przeglądaj materiały według tematów

Temat 1:Systemy zapisywania liczb
Temat 3:Pamięciowe odejmowanie i dzielenie
Temat 5:Droga, prędkość i czas
Temat 6:Pisemne dodawanie i odejmowanie
Temat 8:Podzielność liczb
Temat 9:Zaokrąglanie liczb
Temat 10:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Liczby naturalne
Temat 11:Punkt, prosta, półprosta, odcinek
Temat 12:Kąty przyległe i kąty wierzchołkowe
Temat 13:Własności wielokątów
Temat 17:Iloraz dwóch liczb
Temat 18:Rozszerzanie i skracanie ułamków
Temat 19:Porównywanie ułamków
Temat 20:Dodawania i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
Temat 21:Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
Temat 22:Mnożenie ułamków
Temat 23:Obliczanie ułamka danej liczby
Temat 24:Dzielenie ułamków
Temat 25:Obliczanie liczby z danego jej ułamka
Temat 26:Działania na ułamkach
Temat 27:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Ułamki zwykłe
Temat 28:Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
Temat 29:Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych
Temat 30:Rozwiązywanie równań
Temat 31:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Wyrażenia algebraiczne i równania
Temat 32:Trójkąt różnoboczny
Temat 33:Trójkąt równoramienny
Temat 34:Trójkąt równoboczny
Temat 35:Podział trójkątów ze względu na kąty
Temat 36:Wysokości trójkątów
Temat 37:Klasyfikacja trójkątów
Temat 38:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Trójkąty
Temat 39:Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000…
Temat 40:Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Temat 41:Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
Temat 42:Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną
Temat 43:Mnożenie ułamków dziesiętnych
Temat 44:Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną
Temat 45:Dzielenie ułamków dziesiętnych
Temat 46:Ułamki dziesiętne o mianowniku 100
Temat 47:Diagramy procentowe
Temat 48:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Ułamki dziesiętne
Temat 53:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Czworokąty
Temat 58:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Pola figur płaskich
Temat 60:Dodawanie liczb całkowitych
Temat 61:Odejmowanie liczb całkowitych
Temat 62:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Liczby całkowite
Temat 63:Prostopadłościan
Temat 64:Graniastosłup prosty
Temat 65:Pole powierzchni graniastosłupa
Temat 66:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Graniastosłupy

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Materiał dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555