Matematyka wokół nas 7

Przeglądaj materiały według tematów

Temat 1:Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Temat 2:Kolejność wykonywania działań
Temat 3:Rozwinięcia dziesiętne ułamków
Temat 4:Przybliżenia dziesiętne
Temat 5:Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności: Ułamki zwykłe i dziesiętne
Temat 7:Obliczanie procentu danej liczby
Temat 8:Obliczanie liczby, gdy podany jest jej procent
Temat 9:Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Temat 10:Obliczenia procentowe w praktyce
Temat 11:Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności: Procenty
Temat 12:Wzajemne położenie prostych i odcinków
Temat 14:Kąty przyległe i wierzchołkowe
Temat 15:Dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą
Temat 17:Trójkąty, część 2
Temat 18:Przystawanie trójkątów
Temat 20:Pole trójkąta
Temat 21:Czworokąty, część 1
Temat 22:Czworokąty, część 2
Temat 24:Inne wielokąty
Temat 25:Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności: Figury płaskie
Temat 26:Oś liczbowa, pojęcie liczby wymiernej
Temat 27:Porównywanie liczb wymiernych
Temat 28:Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
Temat 29:Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
Temat 30:Działania na liczbach wymiernych
Temat 31:Potęga o wykładniku naturalnym
Temat 32:Pierwiastki
Temat 33:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Liczby wymierne
Temat 35:Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
Temat 36:Suma algebraiczna
Temat 37:Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Temat 38:Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę
Temat 39:Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias
Temat 40:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Wyrażenia algebraiczne
Temat 41:Równania z jedną niewiadomą
Temat 42:Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
Temat 43:Równania – zadania tekstowe
Temat 44:Wielkości wprost proporcjonalne
Temat 45:Proporcja
Temat 46:Podział proporcjonalny
Temat 47:Przekształcanie wzorów
Temat 48:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Równania
Temat 49:Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie
Temat 50:Twierdzenie, założenie, teza, dowód
Temat 51:Twierdzenie Pitagorasa
Temat 52:Długość odcinka w układzie współrzędnych
Temat 53:Praktyczne zastosowania twierdzenia Pitagorasa
Temat 54:Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Twierdzenie Pitagorasa
Temat 56:Pole powierzchni graniastosłupa prostego
Temat 57:Objętość bryły, jednostki objętości
Temat 58:Objętość graniastosłupa prostego
Temat 59:Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności: Graniastosłupy
Temat 60:Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów
Temat 61:Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów
Temat 62:Średnia arytmetyczna
Temat 63:Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności: Elementy statystyki opisowej

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Materiał dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555