Matematyka w punkt 4

Przeglądaj materiały według tematów

Temat I.1:Dodawanie pamięciowe
Materiały dla nauczycieli
Temat I.2:Odejmowanie pamięciowe
Materiały dla nauczycieli
Temat I.3:Mnożenie pamięciowe
Materiały dla nauczycieli
Temat I.4:Dzielenie pamięciowe
Materiały dla nauczycieli
Temat I.5:O ile więcej? O ile mniej?
Materiały dla nauczycieli
Temat I.6:Ile razy więcej? Ile razy mniej?
Materiały dla nauczycieli
Temat I.7:Dzielenie pamięciowe z resztą
Materiały dla nauczycieli
Temat I.8:Potęgowanie
Materiały dla nauczycieli
Temat I.9:Kolejność wykonywania działań
Materiały dla nauczycieli
Temat I.10:Zadania tekstowe
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu I
Materiały dla nauczycieli
Temat II.1:Liczby wielocyfrowe
Materiały dla nauczycieli
Temat II.2:Oś liczbowa
Materiały dla nauczycieli
Temat II.3:Porównywanie liczb
Materiały dla nauczycieli
Temat II.4:Jednostki długości
Materiały dla nauczycieli
Temat II.5:Jednostki masy
Materiały dla nauczycieli
Temat II.6:System rzymski
Materiały dla nauczycieli
Temat II.7:Kalendarz i obliczenia kalendarzowe
Materiały dla nauczycieli
Temat II.8:Zegar i obliczenia zegarowe
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu II
Materiały dla nauczycieli
Temat III.1:Punkty, odcinki, proste i półproste
Materiały dla nauczycieli
Temat III.2:Wzajemne położenie prostych i odcinków
Temat III.3:Mierzenie i rysowanie odcinków
Temat III.4:Mierzenie i rysowanie kątów
Materiały dla nauczycieli
Temat III.5:Rodzaje kątów
Materiały dla nauczycieli
Temat III.6:Prostokąty i kwadraty
Materiały dla nauczycieli
Temat III.7:Wielokąty
Materiały dla nauczycieli
Temat III.8:Obliczanie obwodu wielokąta
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu III
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.1:Dodawanie pisemne
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.2:Odejmowanie pisemne
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.3:Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.4:Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.5:Zadania tekstowe
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu IV
Materiały dla nauczycieli
Temat V.1:Koła i okręgi
Materiały dla nauczycieli
Temat V.2:Oś symetrii figury
Materiały dla nauczycieli
Temat V.3:Skala
Temat V.4:Skala na mapach i planach
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu V
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.1:Ułamki zwykłe
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.2:Liczby mieszane
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.3:Ułamek jako wynik dzielenia
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.4:Ułamki właściwe i niewłaściwe
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.5:Rozszerzanie i skracanie ułamków
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.6:Porównywanie ułamków
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.7:Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.8:Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu VI
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.1:Pole figury
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.2:Jednostki pola
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.3:Pole prostokąta
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.4:Zamiana jednostek pola
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu VII
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.1:Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000…
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.2:Porównywanie ułamków
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.3:Ułamki dziesiętne i wyrażenia dwumianowane
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.4:Dodawanie ułamków
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.5:Odejmowanie ułamków
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.6:Zadania tekstowe
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu VIII
Materiały dla nauczycieli
Temat IX.1:Figury przestrzenne
Materiały dla nauczycieli
Temat IX.2:Sześciany
Materiały dla nauczycieli
Temat IX.3:Prostopadłościany
Materiały dla nauczycieli
Temat IX.4:Siatki prostopadłościanów
Materiały dla nauczycieli
Temat IX.5:Pole powierzchni prostopadłościanu
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu IX
Materiały dla nauczycieli

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Materiał dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555