Matematyka w punkt 7

Przeglądaj materiały według tematów

Temat I.1:Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
Temat I.2:Rozwinięcia dziesiętne ułamków
Temat I.3:Zaokrąglanie liczb
Temat I.4:Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
Materiały dla nauczycieli
Temat I.5:Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Liczby i działania
Materiały dla nauczycieli
Temat II.1:Proporcje
Temat II.2:Procenty i ułamki
Materiały dla nauczycieli
Temat II.3:Diagramy procentowe
Materiały dla nauczycieli
Temat II.4:Obliczanie procentu danej liczby
Materiały dla nauczycieli
Temat II.5:Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
Materiały dla nauczycieli
Temat II.6:Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Materiały dla nauczycieli
Temat II.7:O ile procent więcej, o ile procent mniej
Materiały dla nauczycieli
Temat II.8:Zastosowanie procentów w praktyce
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Obliczenia procentowe
Materiały dla nauczycieli
Temat III.1:Potęga o wykładniku naturalnym
Materiały dla nauczycieli
Temat III.2:Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
Materiały dla nauczycieli
Temat III.3:Potęgowanie iloczynu i ilorazu
Materiały dla nauczycieli
Temat III.4:Potęgowanie potęgi
Materiały dla nauczycieli
Temat III.5:Działania na potęgach
Materiały dla nauczycieli
Temat III.6:Notacja wykładnicza
Podsumowanie działu: Potęgi
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.1:Pierwiastek kwadratowy
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.2:Działania na pierwiastkach kwadratowych
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.3:Pierwiastek sześcienny
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.4:Działania na pierwiastkach sześciennych
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.5:Szacowanie pierwiastków
Materiały dla nauczycieli
Temat IV.6:Działania na potęgach i pierwiastkach
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Pierwiastki
Materiały dla nauczycieli
Temat V.1:Jednomian i suma algebraiczna
Temat V.2:Redukcja wyrazów podobnych
Materiały dla nauczycieli
Temat V.3:Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Materiały dla nauczycieli
Temat V.4:Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
Materiały dla nauczycieli
Temat V.5:Mnożenie sum algebraicznych
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Wyrażenia algebraiczne
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.1:Liczby spełniające równanie
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.2:Rozwiązywanie równań
Temat VI.3:Zadania tekstowe z wykorzystaniem równań
Materiały dla nauczycieli
Temat VI.4:Przekształcanie wzorów
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Równania
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.1:Proste i odcinki
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.2:Kąty i ich rodzaje
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.3:Trójkąty i ich własności
Temat VII.4:Cechy przystawania trójkątów
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.5:Twierdzenie Pitagorasa
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.6:Trójkąt o kątach 45°, 45°, 90°
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.7:Trójkąt o kątach 30°, 60°, 90°
Materiały dla nauczycieli
Temat VII.8:Dowody w geometrii
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Figury płaskie
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.1:Prostokąt, kwadrat, jednostki pola
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.2:Pole trójkąta
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.3:Równoległobok i romb
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.4:Trapez
Materiały dla nauczycieli
Temat VIII.5:Kąty w wielokątach, pola wielokątów
Temat VIII.6:Wielokąty foremne
Materiały dla nauczycieli
Podsumowanie działu: Wielokąty
Materiały dla nauczycieli

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Materiał dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555